Hnojení kompostem


Dobrý kompost je velmi cenným ma­teriálem, s jehož pomoci můžeme zvy­šovat a zachovávat úrodnost půdy. Kompost půdu oživuje, zlepšuje její vlastnosti a zvyšuje také odolnost rost­lin vůči nepříznivým vlivům. Ani kompo­stem bychom však neměli přehnojovat, lepší je hnojit častěji, zato v menších dávkách.