Hnojení kompostem


Dobrý kompost je velmi cenným ma­teriálem, s jehož pomoci můžeme zvy­šovat a zachovávat úrodnost půdy. Kompost půdu oživuje, zlepšuje její vlastnosti a zvyšuje také odolnost rost­lin vůči nepříznivým vlivům. Ani kompo­stem bychom však neměli přehnojovat, lepší je hnojit častěji, zato v menších dávkách. 
Chudší půdě můžeme dopřát vyšší dávku kompostu, později, až se úrodnost půdy zvýší, vystačíme s men­ším množstvím.

Jestliže jsme byli zvyklí pohnojit zahrádku jednou za tři nebo čtyři roky pořádnou dávkou čerstvého hnoje, pak sl u kompostu musíme zvyk­nout na to, že použijeme daleko menší množství, to však každým rokem.
Kompost bychom neměli zapravit příliš hluboko do půdy. Na podzim by se při rytí přece jen dostal do větší hloubky než je dobré. Proto je lepší rozhodit kompost na záhony na jaře. Pak můžeme půdu srovnat motykou a hráběmi. Pokud ovšem není zcela vyzrálý a nemá charakter zeminy, zapravíme ho raději na podzim, s dostatečným předstihem před příchodem zimy, aby ho půdní or­ganismy stačily poněkud zpracovat.

Používáme dávku - podle stavu půdy a druhu zeleniny - od 2 do 5, výjimečně až do 10 kg na m2.
-   1-2 kg/m2 - ovocné stromy a keře, bylinky, hrách, fazole
-      2-3 kg/m2 - salát, špenát, ředkvička, cibule, mrkev, červená řepa, černý kořen, jahody, květiny k řezu
-       3-5 kg/m2 - brambory, okurky, raj­čata, cukíny, dýně, košťáloviny, celer, pórek
Používáme kompost dobře vyzrálý, který má drobtovitou strukturu a roz­padá se. To je důležité především u ze­miny na výsevy a přísadu. Jen zelenina, uvedená ve třetí skupině (nejvyšší dávka kompostu), snese i kompost neúplně rozložený.


Naprosté většině zelenin vyhovují půdy neutrální s pH 6,5 až 7,5. Kyselost půdy můžeme zjistit z půdního roztoku pomocí lakmusového papírku. Zakoupit se dá i tzv. Calcitest od firmy Neudorff. Je-li půda kyselá, můžeme upravit její reakci vápněním. Používáme přitom po­malu působící mletý vápenec. Haše­nému nebo dokonce pálenému vápnu se vyhýbáme. Prudší změna půdní kyse­losti, kterou bychom tak vyvolali, by stejně byla jen přechodná. Zmíněná firma Neudorff nabízí také huhličitan vá­penatý obohacený o bakterie poutající vzdušný dusík (azotobakter) pod ná­zvem AZ-Kalk.

Žádné komentáře:

Okomentovat